LỄ DÂNG 9 – Công Giáo & Dương Quang

1. Lạy Cha đây là bánh thơm nồng. Lạy Cha đây là chén rượu ngon. Dâng lên Cha lao công vất vả, dâng lên Cha tất cả cuộc sống. Lạy Cha đây là trái tim hồng. Lạy Cha đây bao nỗi buồn vui. Những tháng năm những chuyện con người dâng lên Cha kính tôn muôn đời. 
ĐK: Đoàn con dâng lên Cha từ ái cùng hiệp chung hy sinh thập tự máu đã đổ ra cứu chuộc trần thế, xác thân tả tơi cứu rỗi trần gian. 
2. Lạy Cha đây là tấm linh hồn. Lạy Cha đây là xác thịt con. Dâng lên Cha bao nhiêu khuyết điểm, dâng lên Cha tất cả tội lỗi. Lạy Cha đây dự tính cho mình. Lạy Cha đây lo lắng ngày mai. Những phút giây ngã gục trong đời, dâng lên Cha kính tôn muôn đời..
****  Lễ Dâng 9 
***  Imprimatur: 26.3.2009 - GP. Long Xuyên

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới