THÁNH VỊNH 144 (CN25TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Ngài.
1. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ ca ngợi Danh Chúa đến muôn đời. Chúa thật vĩ đại và đáng ngợi khen, ôi lòng Chúa cao vời, không thể đo lường được đâu.
2. Lòng Ngài nhân ái luôn từ bi, giàu ân đức muôn ngàn kỳ công Chúa đã làm. Chúa thật hảo tâm, lòng Chúa từ bi với hết cả muôn người, tình Chúa ôi cao vời thay.
3. Người gần bên kẻ kêu cầu Chúa, người nào biết kêu cầu Thiên Chúa cách chân thành. Trong mọi lối đường của Chúa lòng ngay, trong đường lối của Ngài, luôn tín trung luôn từ bi.
 ***** Thánh Vịnh 144 (CN25TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới