THÁNH VỊNH 24 (CN26TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa! Xin hãy nhớ lại lòng thương xót Chúa muôn đời.
1. Lạy Chúa! Xin chỉ cho con đường đi của Ngài, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy bảo con. Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ con, con vững tâm trông cậy ở Ngài.
2. Lạy Chúa! Xin hãy nhớ đến lòng xót thương Ngài, muôn đời Ngài luôn tự vẫn có muôn đời. Xin chớ chấp con Ngài đừng nhớ lỗi lầm, Ngài bỏ xoá cho. Vì Thiên Chúa có đức từ bi, xin Chúa thương ghé nhìn đến con.
3. Lạy Chúa! Xin dạy cho con đường lối của Ngài, và chỉ dạy con về nhân đức khiêm nhường, về đức công minh, Ngài dạy bảo chỉ đường để con bước đi. Vì Thiên Chúa công minh từ bi, xin hướng con theo đường lối Ngài.
 ***** Thánh Vịnh 24 (CN26TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới