VƯỜN NHO CHÚA (CN25TNA) – Trương Thế Bạch

1. Chúa ơi con đi làm vườn nho nhà Chúa, vườn nho nhà Chúa vẫn đang kêu mời, vườn nho nhà Chúa rất (ư) đông người, con đi làm dù khi buổi sáng, con đi làm dù khi giữa trưa. Dù giờ thứ chín, lúc khi xế chiều, Chúa vẫn nhận Chúa vẫn trả công. Chúa rất nhân lành dù con đến muộn, Chúa rất nhân từ thương yêu phát ban, cho con muôn ngàn ơn thiêng chứa chan.
ĐK: Vườn nho Chúa vẫn đang kêu mời, vườn nho Chúa ở nơi gian trần, bao nhiêu công việc làm theo lời Chúa. Đi trên con đường tình yêu Phúc Âm, theo bước Ngài con xin dâng hiến đi làm chứng nhân.
2. Chúa ơi con nghe lời dạy khuyên của Chúa, đừng nên giận ghét chính anh em mình, đừng nên thù oán chính anh em mình, không ganh tị dù ta thiệt kém, không ghen hờn dù ta kém thua. Vì người sau hết sẽ nên trên cùng, ai đứng đầu nên sau mà thôi. Hãy sống yêu thương vòng tay mở rộng, thế giới an bình muôn nơi mến thương, anh em một nhà Cha chung dấu yêu.
3. Thế gian bao mê muội luỵ sa lạc lối, lợi danh quyền thế đắm mê bạc tiền, đời con nhiều lúc đắng cay tủi hờn, con thua thiệt đời con bạc trắng, con trách hờn rằng Chúa bất công, để một thế giới kẻ sang người hèn, bao cảnh đời thương đau lầm than, Chúa rất công bình Ngài luôn đoái nhìn, Chúa rất nhân hậu khoan dung xót thương, cho ai đơn nghèo trong tâm chính ngay.
 ***** Vườn Nho Chúa (CN25TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới