Ai cho con – Vũ Đình Ân

ĐK. Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên cùng Thiên Chúa.

1. Khi sớm mai con tìm nhan Ngài. Con giơ hai tay nguyện cầu lạy Chúa thương con.

2. Con náu nương trong nơi cung điện cho bao phong ba chập chùng lòng vẫn an tâm

3. Xin Chúa thương con van xin Ngài. Ra tay xua bao địch thù tấn công con

4. Con sướng vui trong cánh tay Ngài. Lo chi bao nhiêu sầu muộn rồi cũng qua đi.

[PDF]

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới