Ai cho hồn con - Kim Long

 ĐK. Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi cung thánh, đến cùng Thiên Chúa yêu thương, cõi lòng nhẹ mối sầu vương

1. Mang thân phận lưu đày, u hoài năm tháng nguôi ngoai. Đêm lại đêm nhớ quê nhà, ngày lại ngày nuốt châu sa.

2. Như chim lạc xa đàn, đêm ngày tê tái kêu than. Xin được lui bước quay về, vì một lần lỡ u mê.

3. Như nai vàng u buồn, đi tìm khe suối trong luôn. Nghe từng hơi gió thu về, ngập ngừng nhìn khắp sơn khê.


Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới