Ánh mắt yêu thương – Văn Chi

 1.Ánh mắt nào nhìn con thương mến. Yêu thương này dành cho con đây. Suốt kiếp người gọi con đi tới. Trong yêu thương Ngài vẫn chờ mong. Ấn dấu đời Ngài thương con mãi. Trong tim hồng mời gọi tin yêu. Mãi xa vời từ lòng thân mẫu. Sai con đi tình khúc nhiệm mầu.

ĐK.Xin cho con hiểu được tình yêu. Xin cho con tìm về gặp gỡ. Trong tin yêu một đời xin vâng. Trọn cuộc đời trung tín vẹn tròn.

2.Trót kiếp người một đời đoan hứa. Trong ân tình đời con vui bước. Luôn trung thành trọn lời giao ước. Trong tin yêu nguồn suối tình thương. Đáp tiếng mời này con xin đến. Xin dâng Ngài hiện tại quá khứ. Tương lai đời trọn niềm phó thác. Trong tâm tư tình mến dâng Ngài.

3.Có những lần đời con lầm lỡ. Đi hoang đời một chiều nhung nhớ. Xa Cha hiền hồn hoang dương thế. Cha yêu thương tình mến ủi an. Ánh mắt Ngài tìm con thương mến. Xa xôi nhìn đời con tội lỗi. Mênh mang hồn tìm về thống hối. Trong yêu thương tình mến ngập tràn.

4.Rất xa vời Ngài thương con trước. Trên gian trần một đời sánh bước. Trong ân tình Ngài thương dẫn lối. Trong tin yêu Ngài ấp ủ con. Thánh giá này đường đi gian khó. Đau thương nào Ngài dành cho con. Ánh mắt này gọi con mau bước. Bao yêu thương tìm đến vỗ về.

[PDF] [Encore]

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới