Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh

 1. Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh

Và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài

Thì tôi không tin, thì tôi không tin

Lạy Chúa như Tô-ma xưa

Con cũng nhiều phen không mang bộ mặt của Chúa an bình

Không mang cuộc tình theo Ngài dâng hiến

Nhưng lo kiếm tìm cuộc sống mong manh

Ôi tình Chúa bao dung

Như người thân mẫu ôm vào con trẻ nhớ thương đầy vơi

Ôi tình Chúa yêu con

Như người mục tử đi tìm chiên lạc dẫn đưa về đàn


ĐK. Xin dẫn con đi vào tình yêu của Chúa

Mặc cho con một trái tim giống Ngài

Để trong yêu thương mở rộng trí tâm

Để trong đam mê đón nhận đức tin, một đức tin vững bền


2.Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh

Và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài

Thì tôi không tin, thì tôi không tin

Lạy Chúa con đây con đây

Bao năm lầm lỗi đa mang phận người chỉ thấy danh vọng

Ham mê bạc tiền cõi lòng chai cứng

Xin thương cứu độ hàn gắn tin yêu

Ôi tình Chúa bao dung

Như người thân mẫu ôm vào con trẻ nhớ thương đầy vơi

Ôi tình Chúa yêu con

Như người mục tử đi tìm chiên lạc dẫn đưa về đàn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới