BÁT PHÚC (CHL*1.11) – Trần Văn Huyến

1. Phúc cho ai có lòng khó nghèo vì chính Nước Trời sẽ về người ấy. Phúc cho ai khóc vì sầu buồn họ sẽ luôn được ủi an suốt đời. 
ĐK: Đoàn người đông đúc từ khắp muôn dân tay cầm ngành thiên tuế mặc áo trắng tinh. Đoàn người đông đúc quỳ trước thiên nhan tay cầm ngành thiên tuế và tung hô rằng : Vạn thắng cho Thiên Chúa chúng ta. Vạn thắng cho Chiên Con hiển trị muôn đời. 
2. Phúc cho ai chính trực công bình họ sẽ no đầy phước lành của Chúa. Phúc cho ai tâm hồn hiền hoà được hưởng gia nghiệp là cõi đất này. 
3. Phúc cho ai có lòng thương người họ sẽ dư đầy chính nguồn thương xót. Phúc cho ai chết vì đạo thật họ sẽ được vào hưởng công Nước Trời. 
4. Phúc cho ai có lòng trong sạch họ sẽ được nhìn, ngắm nhìn Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hoà bình họ sẽ được gọi là con Chúa Trời..
***** Bát Phúc (Ca Hiệp Lễ - Các Thánh Nam Nữ)
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới