CHÚA MỜI DỰ TIỆC (CN28TNA) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa mời con đến dự tiệc Nước Trời. Tiệc dọn sẵn rồi mà con không chịu tới. Con lưu tâm bao chuyện nơi thế gian, còn tiệc Chúa kêu mời đã không màng. 
1. Xin cho con mau nghe lời Chúa gọi, bỏ áo cũ mà thay vào áo mới. Đến tiệc vui Chúa gọi mời con đến, Chúa ban tặng Thịt Máu Chúa cho đời. 
2. Con đi trên dương gian đầy gió bụi, tìm ý nghĩa, tìm cho đời lẽ sống. Chốn trần gian bất toàn nhiều lầm lỗi, chỉ nơi Ngài là chân lý muôn đời. 
3. Con lo toan bao nhiêu việc mỗi ngày, mệt trí não từ sớm tận đến tối. Những mải mê, danh lợi và quyền thế, khiến cho đời chẳng giây phút an bình. 
4. Lo hôm nay, quên đi ngày mai về, đời sẽ hết, hồn con lại trống vắng! Tiếc ngày qua, bây giờ là vô nghĩa, muốn quay về giờ đã hết không còn..
***** Chúa Mời Dự Tiệc (CN28TNA)
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới