CHÚA TRAO CHO TA (CN33TNA) – La Thập Tự

1.Chúa trao cho ta nén bạc thời gian, để ta khôn ngoan mua lấy thiên đàng. Thì ta làm sao cho xứng, thì ta làm sao xứng cân. Số vốn thời gian trong đời, sức khoẻ qua bao ngày: những gì ta có hôm nay, là để ta mua lấy Quê Trời. 
ĐK: Thời gian qua đi sẽ không trở lại. Từng đêm qua đi là từng đêm đưa ta đến với Ngài. Đời ta hôm nay đâu có là bao. Ta đã làm gì cho Chúa nào? Để đền đáp, đền đáp tình Chúa trên cao. 
2. Chúa trao cho ta xác hồn tài năng, để ta hôm nay rao giảng Tin Mừng. Đừng quên hồng ân cao quý, trần gian nầy đâu đáng chi. Hãy sống ngày đêm cho Ngài, lối nhỏ lên Quê Trời, chính là ta có mê say: làm rạng Danh Thiên Chúa cao vời. 
3. Chúa trao cho ta suối nguồn hồng ân, mẹ cha quê hương năm tháng an bình. Dầu cho trần gian nguy khó, dầu khi đầy bao lắng lo. Biết mấy người trong đơn nghèo, sống sẻ chia cho người, những gì Thiên Chúa trao ban, là đường đưa ta tới Quê Trời..
***** Chúa Trao Cho Ta (Chúa nhật 33 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới