CON KÊU LÊN NGÀI (CNL*CN29TN) – Nguyên Hữu

1. Con kêu lên Ngài muôn lạy Chúa bởi vì Ngài vẫn đáp lời con. Cúi xin Ngài lắng tai nghe thấu những lời con tha thiết nguyện cầu. 
ĐK: Xin giữ gìn con như thể con ngươi. Dưới bóng của Ngài xin thương che chở, cho khỏi ác nhân tìm phương hãm hãi. Thoát bọn tư thù tứ phía bủa vây. 
2. Cho con nghe lời ban sự sống chẳng còn màng những thói trần gian. Vết chân Ngài quyết tâm theo dõi sẽ vượt qua muôn nỗi truân chuyên.
***** Con Kêu Lên Ngài (Ca nhập lễ CN29TN)
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới