ĐẾN DỰ TIỆC CƯỚI (CN28TNA) – Trương Thế Bạch

1. Nào về đây tiệc cưới Chúa mời vào, cùng chung vui tất cả đã sẵn sàng. Mời vào đây chớ có đến muộn màng, khách vội vàng cùng đến đây rộn ràng. 
ĐK: Hãy đến dự tiệc cưới, khoác lấy lễ phục mới, mặc lấy Chúa Ki-tô trong tâm hồn. Hãy đến bàn tiệc thánh, hãy mang tâm hồn mới, để đón lấy lương thần Thịt Máu Ngài. 
2. Người muôn phương mời đón khắp nẻo đường, mời quan khách đến chung chia tiệc mừng. Nào ngờ đâu chẳng có ai về dự, đã bao lần mời đón nhưng không vào. 
3. Rồi giai nhân mời đón hết mọi người, dù ai xấu, tốt xấu cũng cho vào. Người gần xa muôn dân qui tụ về, Vua vui mừng tiệc cưới cho con mình. 
4. Ngài tặng ban Thịt Máu Chúa hằng ngày, làm của ăn nuôi sống cho mọi người. Ngài ẩn thân ngay trong nơi nhà tạm, ở bên ta làm của ăn lương thần..

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới