GIỚI RĂN TÌNH YÊU (CN30TNA) – La Thập Tự

1. Có ai hỏi rằng: Giới răn nào trọng nhất? Ngài thương đáp lại rằng: Ngươi phải yêu mến Chúa ngươi hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu anh em tựa như chính mình. 
ĐK: Xin cho con hôm nay yêu Ngài cho tới muôn đời. Như hoa say nắng mặt trời, như biển xanh ngát trùng khơi. Cầu khấn Ngài ban ơn, để con yêu người hôm sớm. Dầu cho khi lòng không muốn, như lời Chúa đã dạy con. 
2. Suối kia có nguồn, nắng mưa trời đổ xuống. Còn ta sống ở đời do tình yêu Chúa phát ban với ngàn ơn phúc suốt cả tháng năm. Nào mau kính tôn Ngài, với cả bao tin yêu, và yêu suốt đời. 
3. Chúng nhân thế trần chỉ yêu và trọng kính, những ai quý trọng mình. Nhưng làm nhân chứng thế gian, chính là yêu mến hết cả thế nhân. Dầu cho lắm đau buồn, ta phải yêu anh em tựa như chính mình. 
4. Khắp bao phố phường biết bao người lạc hướng, tình thương vắng ngõ đường. Đây lời Thiên Chúa phát ban, chính là yêu mến hết cả thế nhân. Dầu cho chính kẻ thù, ta vẫn luôn yêu thương, đẹp tươi thế trần..
***** Giới Răn Tình Yêu (Chúa nhật 30 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới