ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT (CN30TNA) – Huy Hoàng

1. Giữa đời trần gian, con có bao nhiêu là lề luật. Luật đời cần nhớ, và luật Chúa cũng phải lưu tâm. Làm con hoang mang, tựa lữ khách giữa đường nhiều ngã. Biết chọn lối nào, biết sống sao để giữ vẹn toàn. 
ĐK: Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn, là điều trọng nhất, suốt đời con hãy khắc ghi. Điều răn thứ hai cũng cao trọng, ghi sâu trong lòng: là yêu muôn người như thể yêu chính thân mình. 
2. Giữa đời trần gian, con có bao nhiêu là việc làm. Việc nhà, việc nước, để nuôi sống bao người thân thương. Việc cho anh em, để xây đắp mối tình làng xóm. Biết làm thế nào, biết tính sao được cả mọi bề? 
3. Mỗi ngày đời con, con có bao nhiêu người phải gặp. Gặp bạn bè con, người lối xóm, bao người chung quanh. Giờ đâu cho con để tâm trí suy về tình Chúa. Bao việc muốn làm, khiến trí con mệt lả suốt ngày. 
4. Trí lòng nhỏ bé, con nghĩ suy bao nhiêu chuyện đời. Còn chuyện lòng mến, thì hồn trí con lại hay quên. Thời gian qua mau, ngày đã hết nhưng lòng chẳng yên. Biết chọn thế nào, mỗi phút qua, còn mãi muôn đời..
***** Điều Răn Trọng Nhất (CN30TNA)
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới