KINH KÍNH MỪNG – Trương Thế Bạch

ĐK: Kính mừng Ma-ri-a Nữ Vương, Mẹ đầy ơn phúc có Chúa ở cùng. Mẹ thật diễm phúc hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Mẹ thật phúc lạ. 
1. Mẹ ơi, xin thương chúng con là kẻ có tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa giúp giữ gìn con, khi con đang sống cả khi lìa đời. 
2. Mẹ ơi, cho con biết siêng lần hạt mỗi ngày, để từng ngày con biết sống tốt đời con, Mẹ hằng cứu giúp ủi an hộ phù..

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới