LỄ CÁC THÁNH – J.B Vàng

1. Kìa Chiên Con hiển vinh giữa mây hồng. Nhạc tấu vang thần thánh hát khởi hoàn. Áo cẩm bào điểm nghìn sao sáng. Trước ngai vàng vui mừng quỳ chúc tụng. 
ĐK: Tôn kính chúc khen Chúa Ba Ngôi hằng sống. Vinh hiển khởi hoàn giữa các thánh cao sang. Tôn kính chúc khen Chúa Ba Ngôi hằng sống. Xin phù hộ con cái Chúa nơi trần hoàn. 
2. Kìa vinh sang các kẻ xưa trung thành. Lòng sắt son đã quyết sống tinh toàn. Bên ngai vàng vui cùng bạn thánh. Nghe Chúa Trời khen ngợi lòng khiết trinh. 
3. Kìa vinh sang các kẻ xưa trung thành. Lòng vững tin khẳng khái trước khổ hình. Áo huy hoàng một mầu đỏ sáng. Hưởng phúc lộc thiên đàng đời thánh thiêng. 
4. Kìa vinh sang các kẻ sống hoàn toàn. Dày dưới chân quyền chức với vàng bạc. Xưa dương trần được quyền phán đoán. Nay sân rồng ngỡ ngàng ngồi ngai vàng..
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới