NÀY LÀ DÒNG DÕI 1 (Tv 23) – Mi Trầm

ĐK: Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời. 
1. Đất với trời tạo thành do chính Chúa cả muôn loài hoàn vũ là của Chúa. Chúa tạo dựng đất trời trên biển rộng, nước là nền mãi vững bền không lạy động. 
2. Ai sẽ được, được trèo lên núi Chúa ai sẽ được dừng bước trong Nhà Chúa. Đó là người có bàn tay vô tội, đó là người có tâm hồn luôn trong sạch. 
3. Họ sẽ được Người yêu thương chúc phúc ơn an bình Người sẽ ban mọi lúc. Đó là người mãi tìm nhan Chúa Trời sẽ trọn đời hưởng an lành luôn cao vời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaChúa phán: Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 - Này Là Dòng Dõi 1 (Lễ Các Thanh Nam Nữ)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới