NÀY LÀ DÒNG DÕI 2 (TV 23) – Mi Trầm

ĐK: Nầy là dòng dõi của những người tìm Chúa. Nầy là dòng dõi của những người tìm Chúa Trời. 
1. Ai sẽ được trèo lên (trèo lên) núi Chúa, ai sẽ được dừng chân (dừng chân) nhà Chúa. Đó là người có bàn tay vô tội, đó là người có tâm hồn trắng trong. 
2. Đây chính Người làm chủ (làm chủ) trái đất, muôn nước luôn thuộc về (thuộc về) tay Chúa. Biển là nền Chúa dựng nên đất trời, đứng vững vàng giữa muôn trùng biển khơi. 
3. Người ấy sẽ được ban (được ban) ơn phúc, Thiên Chúa luôn thưởng công (thưởng công) cân xứng. Hỡi người đời hãy tìm nhan Chúa Trời, chính Người là Chúa muôn loài khắp nơi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaChúa phán: Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 - Này Là Dòng Dõi 2 (Lễ Các Thanh Nam Nữ)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới