NÀY LÀ DÒNG DÕI 3 (TV 23) – Mi Trầm

ĐK: Nầy là dòng dõi của những người tìm Chúa, tìm Nhan Thánh Chúa. 
1. Chúa làm chủ địa cầu bao la, Chúa cai quản muôn dân muôn loài. Biển làm nền cho mặt trái đất, đứng vững vàng trên nền sông nước. 
2. Ai trèo lên, trèo lên núi Chúa, ai dừng bước trong cung điện Ngài. Đó là người tay sạch lòng thanh, đó là người không hề gian manh. 
3. Con người ấy sẽ được chúc phúc, Chúa từ ái thưởng công dư đầy. Đó là người tin cậy ở Chúa, Đấng muôn dân tôn thờ kính bái. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaChúa phán: Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 - Này Là Dòng Dõi 3 (Lễ Các Thanh Nam Nữ)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới