NGÀY LỄ CÁC THÁNH – Tâm Bảo

ĐK: Ngày lễ kính mừng các Thánh trên trời: Giáo Hội hân hoan khắp gần xa hát vang. Kìa chốn Thiên Cung các Thánh rạng ngời: Ghé mặt thương xem Giáo Hội nơi trần gian. 
1. Bởi vì đâu nay được thắng trận toàn công? Thác yên hàn về bên ngai Chúa cao sang. Sống bền gan thanh tịnh lánh tội lập công, Đến nay được hạnh phúc thanh nhàn. 
2. Hết lòng con nay nguyện nối gương tiền nhân. Sống yêu người và luôn mến Chúa suốt đời. Quyết lòng không mơ màng thú vui vội tan, Ước sau này được phúc trên trời.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới