THÁNH CA MAGNIFICAT – Trương Thế Bạch

ĐK: Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và danh người là Thánh. 
1. Linh hồn tôi cất tiếng ngợi ca vui thoả tâm thần, linh hồn tôi vui mừng trong Chúa Đấng cứu chuộc tôi. Vì Người đã đoái đến phận hèn tôi tớ Chúa, rầy từ nay khắp trong thiên hạ, sẽ khen tôi hiếm thay lạ lùng. 
2. Tôi tụng ca Chúa rất quyền năng cao cả vô cùng, đã tặng ban muôn ngàn hồng phúc đến với đời tôi. Vì danh Chúa rất đỗi nhiệm mầu và cao quí, lòng thương xót Chúa mãi muôn đời, với người nào kính tôn sợ Người. 
3.Quân giàu sang Chúa đuổi về không đói khổ khốn cực, và tặng ban dư đầy ân phúc kẻ đói nghèo nàn. Kẻ quyền thế Chúa truất ngôi vị, bọn kiêu căng, Người ra tay đánh tan trừ diệt, Chúa nâng cao những ai mọn hèn..

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới