Thánh vịnh 1 [Tv.1] Vũ Thành An

ĐK. Phúc thay ai đặt niềm tin tưởng vào Chúa Trời.

 1. Cây lành ra hoa ra trái được tưới nước ngọt quanh năm, người lành thơm ơn thơm phước được sống trong luật Chúa Trời. Kẻ dữ sẽ khóc lóc trong tăm tối đau khổ, người lành được sống trong ánh sáng muôn thu.

2. Người lành không theo mưu dữ chẳng đứng trong hàng tội nhân, không ngồi chung kẻ nhạo báng mà sống theo luật Chúa Trời. Kẻ ác như rơm rác sẽ tan tác theo gió thổi, cành khô cằn cỗi chỉ đem đốt đi thôi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới