Thánh vịnh 14 [Tv.14] Ai được trèo lên - Vũ Đình Ân

 ĐK. Ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong nơi thánh điện.

1. Người đó khinh phường gian ác luôn tụng kính mến yêu Chúa Trời.

2. Người sống công bằng nhân ái luôn thờ Chúa mến yêu muôn người.

3. Người sống không hề gian dối không hại đến những anh em mình.

4. Người sống chu toàn nhân đức bao luật Chúa giữ luôn vẹn toàn.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới