THÁNH VỊNH 17 (CN30TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa là dũng lực con, con mến Ngài, con mến yêu Ngài. 
1.Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài, con tôn thờ. Lạy Chúa, là chiến luỹ gìn giữ đời con, là đá tảng, Chúa chính là vị cứu tinh. 
2. Lạy Chúa là sơn động con, nơi con nương mình, con nương nhờ. Và con được cứu thoát khỏi kẻ thù nhân, con hát mừng, con xin Ngài thương cứu con. 
3. Vì Chúa là đá tảng con, con xin chúc tụng, con hát mừng. Ngài ban nguồn cứu rỗi Ngài cứu độ con, xin chúc tụng, xin dâng lời ca chúc khen.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới