Thánh vịnh 18 [Tv.18] Phán quyết Ngài - Bùi Ninh

 ĐK. Lạy Thiên Chúa phán quyết Ngài chân thật mãi chẳng sai. Lại công minh những quyết định đem hạnh phúc an bình.

1. Lề luật Chúa hoàn thiện soi hướng, hằng nuôi dưỡng tâm can. Huấn lệnh Ngài thật là vững chãi, cho người dại nên khôn.

2. Mệnh lệnh Chúa hoàn toàn ngay chính, làm vui sướng tâm linh. Giới luật Ngài thật là trong sáng, chiếu rạng ngời con ngươi.

3. Lòng sợ Chúa vẹn toàn trong trắng, hằng kiên vững muôn năm. Quyết định Ngài thật là chân chính, hết thảy đều công minh.

4. Lề luật Chúa thật là cao quý, vàng y sánh thua xa. Huấn lệnh Ngài ngọt ngào soi sáng, hơn tàng mật ong tươi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới