THÁNH VỊNH 18A – Trương Thế Bạch

ĐK: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất và thông điệp loan tới tận chân trời. 
1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan truyền sự việc tay Chúa đã làm. 
Ngày qua đi nhắc nhủ cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. 
2. Chẳng nghe chẳng cần âm thanh hay tiếng, đây không phải lời cũng chẳng nghe tiếng âm thanh. 
Nhưng tiếng chúng vang dội khắp trời đất, tiếng rền vang dội khắp dương gian.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới