Thánh vịnh 21 [Tv.21] Sao Chúa bỏ Con - Đinh Công Huỳnh

 ĐK.Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình khi quân thù vây tứ phía. Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình, sao Ngài bỏ con một mình Ngài ơi!

1.Bao người bĩu môi mỉa mai, chúng xô con xuống lòng vực thẳm. Họ ghét con chê bai lắc đầu, rồi oán ghen buông câu khinh miệt: “Hắn tin cậy vào Thiên Chúa, xin Ngài hãy cứu hắn đi”.

2.Bao đàn khuyển ưng bủa vây, lũ gian manh bao bọc mọi phía. Từng đốt xương trên thân rã rời, vì chúng đâm chân tay tơi bời. Đớn đau này ai có thấu Chúa Trời nào có thấy đâu.

3.Y phục của con giờ đây, chúng đem ra chia năm xẻ bảy. Họ rút thăm đây manh áo dài, và đứng xem quanh con vui cười. Xin Ngài hãy mau kíp tới cứu con giờ đây Chúa ơi!

4.Hỡi người chúc khen Ngài đi Đấng quân vương muôn đời hiển thắng. Hãy tán dương uy danh của Ngài, nào Ích-diên mau tôn vinh Ngài. Hỡi miêu duệ nhà Gia-cóp hãy tôn sợ Ngài hết tâm.

*

Tung hô Tin Mừng.

Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới