Thánh vịnh 21 [Tv.21] Sao Ngài bỏ Con - Đinh Công Huỳnh

 ĐK.Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao Ngài bỏ con một mình, sao Ngài bỏ con một mình.

1.Ôi bao người thấy con đều mỉa mai con, bao roi đòn đau đớn nặng trĩu tấm thân. Bủa vây tứ phía côn đồ cười chê, báng nhạo, toàn thân con đã nát tan vì chúng đâm thâu.

2.Tấm áo dài của con bị chúng rút thăm, đem y phục chia sẻ chẳng chút nương tình. Lạy Cha nhân ái chớ xa lìa con phút này, nguyện xin nâng đỡ giúp con vượt nỗi đắng cay.

3.Con loan truyền thánh danh của Chúa muôn nơi, con ca ngợi danh Chúa ở giữa công hội. Này nhà Gia-cóp cất vang lời ca chúc tụng, này Is-ra-el kính tôn Người đến muôn đời.

**

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới