Thánh vịnh 21 [Tv.21] Vũ Thành An

 1. Bao người thấy tôi mai mỉa: “Hắn tin cậy vào Chúa Trời”. Xin giải gỡ hắn Chúa ơi, cứu hắn nếu Ngài xót thương (cứu hắn nếu Ngài xót thương).

ĐK. Chúa ơi sao Chúa bỏ con? Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?

2. Côn đồ với bao ưng khuyển, quanh tôi bọn họ vây bủa, đâm thủng nhức buốt tay chân, đếm ra được mọi đốt xương (đốt ra được mọi đốt xương).

3. Chúng nhìn ngắm tôi vui vẻ, đem y phục tôi chúng xẻ, áo dài chúng nó bắt thăm, Chúa ơi xin Người cứu con (Chúa ơi xin Người cứu con).

4. Tôi thuật Thánh danh của Người, tiếng ca ngợi vọng khắp trời, tôi ngợi khen Chúa nơi nơi, trước các cộng đoàn Chúa tôi (trước các cộng đoàn Chúa tôi)

5. Hỡi này những ai tôn sợ, hát lên ca ngợi Chúa Trời. Miêu duệ Gia-cóp Ít-ra-el, hát lên ca ngợi Chúa đi (hát lên ca ngợi Chúa đi).

*

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới