Thánh vịnh 21 [Tv.21] Xin Chúa cứu Con - Huỳnh Minh Kỳ

 ĐK.(Ôi Thiên Chúa) Ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con.

1.Bao người thấy con tất cả đều mỉa mai con, khinh miệt bĩu môi lắc đầu và nói nhau rằng: “Hắn tin cậy Chúa xin Ngài hãy cứu lấy hắn, hắn tin cậy Chúa xin Ngài giải gỡ lấy hắn”.

2.Bao bọc lấy con chính là đàn khuyển chim ưng, đâm thủng chân tay đánh đập bằng những roi đòn. Đốt xương dài ngắn cũng có thể đếm hết, đốt xương dài ngắn con cũng có thể đếm hết.

3.Y phục của con chúng giành và xé chia nhau, chúng cũng rút thăm để được phần chiếc áo dài. Dấm chua, bọt biển con đã nếm hết tất cả, Chúa ơi đừng xa con tin Ngài kíp đến giúp đỡ.

**

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới