THÁNH VỊNH 22 (CN28TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư, cho tới thời gian rất (ư) lâu dài. 
1. Người chăn nuôi tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi, đồng cỏ non xanh tươi tôi no đầy nghỉ ngơi yên bình. Nguồn suối trong nơi nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, Người bồi dưỡng cho tâm hồn tôi. 
2. Người đưa tôi qua trên con đường lối chính ngay, dù đi trong đêm đen tôi không sợ lo vấp mắc cạn, vì Chúa luôn ở cùng tôi, gậy roi Chúa đây là niềm ủi an tôi sợ chi. 
3. Người dọn ra cho tôi mâm cao đầy trước đối phương, rượu ngon rót cho tôi ly vơi đầy chan chứa ân tình. Dầu xức thơm trên đầu tôi, tình thương chứa chan, Người bồi dưỡng cho tâm hồn tôi. 
4. Lòng từ nhân bao dung theo tôi từng tháng năm qua, hồng ân luôn theo tôi hết mọi ngày tôi sống trên đời. Nhà Chúa tôi xin định cư thời gian rất lâu, ở nhà Chúa rất (ư) dài lâu..

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới