THÁNH VỊNH 23 (1.11) – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa, này là dòng dõi những người đi tìm Chúa. 
1. Trái đất mọi loài là của Chúa, muôn thú vạn vật ở trên nơi địa cầu. Chúa đặt nền móng ở trên biển cả ở trong lòng đại dương, Người đã tạo trên các sông ngòi. 
2. Ai sẽ được trèo lên núi Chúa, ai sẽ được dừng bước trong cung điện Người. Đó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn sạch trong, không để lòng giả trá gian tà. 
3. Người đó được đầy ơn thánh Chúa, ban chính lượng từ ái khoan nhân của Người. Đó là dòng dõi kẻ kiếm tìm Người vì Chúa sẽ giải oan cho kẻ tìm nhan thánh Chúa Trời.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới