Thánh vịnh 23 [Tv.23] Ai được lên núi Chúa - Vũ Đình Ân

 ĐK. Ai được lên núi Chúa, ai đứng trong thánh điện người đó có lòng sạch tinh không hề dối gian trên đời. Ai thành tâm với Chúa, ai sống trong luật Ngài, được Chúa chúc lành ngàn ơn, được Chúa chúc lành bình an.

1. Chúa làm chủ địa cầu cùng muôn loài trên mặt đất. Chúa thiết lập nền móng trên biển cả trên sông dài.

2. Chúa hiển trị ai vậy? Là ai nào xin được biết. Chính Chúa là Thượng Đế, Chúa Tể của muôn muôn loài.

3. Vua hiển trị ngự vào thật oai hùng trông rực rỡ. Hỡi cánh cửa đền thánh nâng đà để đón Vua Trời.

4. Xin tẩy rửa con sạch và đưa về cung điện Chúa. Sống dưới tiền đường Chúa hơn cả trên đời gian trần.

**

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới