Thánh vịnh 6 [Tv.6] Đừng đoán phạt con - Lm Kim Long

ĐK. Lạy Chúa, xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi nay con tàn hơi sức. Xin cứu con Chúa ơi xương cốt con rụng rời. Hồn con nay vô cùng tan nát ôi lạy Gia-vê sao còn trì hoãn đến khi nào?

1. Xin Gia-vê nhân hiền cứu con khỏi vòng nguy biến. Giữa nơi tối tăm triền miên còn ai ngợi khen Chúa vững bền.

2. Con than van u sầu tấm thân mỏi mòn thao thức. Mỗi khi bóng đêm dần buông giường con nằm chan chứa lệ sầu.

3. Con ăn năn tội tình mắt nay u mờ tăm tối. Tấm thân héo hon tàn suy ngàn quân thù vây kín quanh mình.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới