THÁNH VỊNH 79 (CN27TNA) – Trương Thế Bạch

 ĐK: Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-el, vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-el. 
1. Từ đất Ai Cập Chúa đã mang về một gốc cây nho, Chúa đã đuổi chư dân đi để ươm trồng nó. Nó vươn ngành dài ra tới biển cả vươn chồi non mọc xa đến tận miền đất đại giang. 
2. Tại sao Chúa lại phá vỡ hàng rào để khách hái nho, Chúa đã để heo rừng ùa đến xông vào phá. Để trong rừng ngàn muôn thú ngoài đồng xông vào ăn và phá phách, lạy Ngài, xin dủ thương. 
3. Lạy Chúa nhân từ xin hãy trở lại từ chốn cao xanh, Chúa hãy đến thăm vườn và giữ trông vườn nho. Bởi tay Ngài đã vun cấy tạo thành, canh vệ cho ngành nho Chúa đã trồng cho vườn nho. 
4. Lạy Chúa xin nguyện không bỏ xa Ngài lạy Chúa thiên binh, Chúa hãy để cho con được sống ca tụng Chúa. Chúa nhân từ cầu xin Chúa phục hồi cho đoàn con và xin Chúa độ trì cứu đoàn con.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới