Thánh vịnh 8 [Tv.8] Lẫy lừng thay danh Chúa - Syfan

ĐK. Muôn lạy Chúa, Thiên Chúa chúng con, lẫy lừng thay, lừng thay Danh Chúa trên khắp địa cầu.

1. Ngắm tầng trời cao tay Ngài (í-a) tác thành. Chính Ngài dựng nên trăng sao Ngài đã an bài. Con người là chi mà sao Chúa hằng nhớ đến. Nhân loại là gì sao mà Chúa đành phải bận tâm.

2. Chúa tạo dựng nên con người chẳng thua kém gì. Kém gì Thần Linh Chúa cho ở dưới một bậc, danh dự và vinh quang Ngài ban trang điểm triều thiên. Sáng tạo công cuộc Chúa đặt những vật dưới chân ta.

3. Muôn vật muôn thú trên trời và dưới trần gian. Chim trời trên cao cá sông biển khơi mọi loài. Núi rừng và đồng hoang bò chiên thú rừng hoang dã. Khắp trên địa cầu Chúa quyền năng Ngài dã dựng nên.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới