Thánh vịnh 8 [Tv.8] Nhìn tầng trời - Bùi Ninh

ĐK.Ôi Thiên Chúa chúng con, Danh Ngài thật là vĩ đại, thật diệu kỳ lẫy lừng, không ngừng rộng khắp hoàn cầu.

1.Nhìn tầng trời tay Chúa tác sinh, muôn trăng sao Ngài đã an định, thì con người nào có là chi, mà Thiên Chúa nhớ tới làm gì.

2.Dựng loài người trang sức thánh ân, ban vinh quang chẳng kém thiên thần. Ngài cho trị kiệt tác trời xanh, và thống lãnh hết những tạo thành.

3.Đặt loài người canh tác giữ trông, muôn chiên dê mọi thứ trên đồng, nào chim trời cùng cá biển khơi, và muôn thú khắp chốn khơi mù.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới