THÁNH VỊNH 95 (CN29TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Hãy dâng tặng Thiên Chúa, quyền thế với vinh quang. 
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người cho khắp muôn dân. 
2. Chúa cao vời hùng vĩ quyền năng Chúa, hãy ca ngợi Thiên Chúa dâng lời tán tụng Ngài. Chúa tạo thành trời xanh vũ trụ càn khôn, Người chính trực và khả uý muôn vàn. 
3. Hãy dâng tặng Thiên Chúa toàn dân hỡi, hãy dâng tặng Thiên Chúa uy quyền với vinh quang. Dâng tặng Ngài vinh quang Chúa Trời uy linh, mang lễ vật vào dâng Chúa Thiên đình. 
4. Khoác lễ phục ta đến thờ lạy Chúa, khắp địa cầu run khiếp trước nhan Chúa uy hùng. Chúa quản cai chư dân lối đường công minh, Ngài chính trực, nào ta hãy tôn thờ.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới