VƯỜN NHO CHÚA (CN27TNA) – Trương Thế Bạch

1. Vườn nho Chúa cổng kín tường cao rất đẹp tươi hoa trái thơm lành, ngờ đâu quân cướp vườn nho họ tạo thành bao nỗi đớn đau. Chúa đã sai con Chúa xuống đời, chịu đau thương chịu chết khổ hình, vì người đời gian ác Ngài đành hy sinh để đem lại bình an. 
ĐK: Tình yêu Chúa ôi thật nhiệm mầu, tình thương Chúa ôi thật tuyệt vời, con cất câu ngợi ca tán dương. Ngài đã đến đem lại hoà bình, Ngài đến cứu nhân loại tội tình, xin cảm tạ ơn Chúa bao la. 
2. Này viên đá thợ bỏ loại ra đã trở nên viên đá góc tường, là do tay Chúa làm nên thật lạ lùng trước mắt chúng ta. Khôn ví thay ơn Chúa cao vời, vì yêu thương người thế cơ cực, thật nhiệm mầu ơn Chúa thương con, con xin dâng lên lời tạ ơn. 
3. Vì yêu thương Chúa xuống trần gian hiến trọn thân để cứu nhân trần, Ngài ơi xin hãy dạy con thương yêu nhau như Chúa đã yêu. Chúa đã yêu dâng hiến thân mình, dạy cho con phải biết cho đi, vì tình Ngài ôi quá bao la con xin dâng lên lời tạ ơn.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới