XIN CHO KHIÊM NHƯỢNG (CN31TNA) – La Thập Tự

1. Đừng gọi ai dưới đất là Cha, vì anh em chỉ có một Cha trên trời. Đừng bắt ai dưới đất gọi ta bằng Thầy, là người lãnh đạo ngoài chính Chúa Ki-tô. 
2. Nhiều lần con thức giấc nửa đêm, vì tâm tư khao khát bình an êm đềm. Nhìn Chúa trên thánh giá ngày xưa một chiều, nghẹn ngào cúi đầu lòng sám hối ăn năn. 
ĐK: Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Để từ nay xin Chúa cho con khiêm nhượng. Rồi ngày mai sẽ thấy con được Chúa thương. 
3. Nhiều lần con trách cứ người ta, lòng quên đi Con Chúa bị treo không nhà. Mà Chúa đâu trách cứ tội con hằng ngày nhiều lần lỗi phạm, Ngài vẫn cứ thương tha. 
4. Nhiều lần con vẫn cứ mải mê, tìm vui say vinh phúc trần gian ê chề. Giờ quyết tâm thống hối tội con từng ngày, tìm về chính lộ, là chính Chúa Ki-tô..
***** Xin Cho Khiêm Nhượng (Chúa nhật 31 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới